فرم ثبت واریزی هزینه طراحی و پشتیبانی وب سایت

هزینه طراحی و پشتیبانی وب سایت می بایست به شماره کارت زیر واریز و سپس اطلاعات واریزی از طریق فرم زیر ثبت شود.

شماره کارت

 6037697478911164 بنام آقای حمید سزاوار – بانک صادرات

در صورتی که هزینه حداکثر تا 30 آذر ماه واریز نشود و یا مبلغ واریزی با مبلغ نمایش داده شده در سایت مطابقت نداشته باشد کلیه سایت های مشتری قطع خواهد شد و کلیه عواقب آن متوجه مشتری خواهد بود و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

برای ثبت واریزی ابتدا شماره مشتری را وارد کنید و سپس منتظر بمانید تا اطلاعات مشتری نمایش داده شود و در انتها پس از درج اطلاعات بر روی دکمه ثبت اطلاعات کلیک کنید